Més beques DRAC a la mobilitat

El programa d’ajuts ha vist consolidat el seu paper a la comunitat universitària de la regió Vives, com una eina atractiva per als intercanvis entre les universitats dels territoris de parla catalana.