Més de 250 estudiants Erasmus aprenen català als cursos EILC d’estiu

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 03/09/2012.- Les universitats d’Alacant, Barcelona, Illes Balears, Lleida, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, València y Vic acullen actualment un total de 13 cursos intensius de llengua per a Erasmus (EILC) de català. Cada universitat ofereix 1 curs, a excepció de la UB, UPV i UV, que n’ofereixen 2 en cadascun dels casos. Aquests cursos formen part dels 20 cursos EILC de català que les universitats de la Xarxa Vives ofereixen durant el curs acadèmic 2012-2013. Un total de 251 estudiants participen en els cursos en actiu durant les darreres setmanes d’agost i les primeres de setembre.

Els cursos EILC de català són específicament concebuts per la Unió Europea com a «cursos de llengües minoritàries organitzats en països on aquestes llengües s’utilitzen en la docència o en institucions d’educació superior». Els cursos, que són convalidables per 4 crèdits ECTS, es realitzen abans que comence el curs acadèmic com a preparació per al període de l’estada Erasmus. Tant en la metodologia dels cursos com en la seua avaluació, s’utilitzarà la versió electrònica del Portafoli Europeu de Llengües. A més, els cursos EILC inclouen tot tipus d’activitats culturals que complementen les classes teòriques.

Durant aquest curs acadèmic, es faran un total de 20 cursos, 13 organitzats per al període d’estiu i 7 per al període d’hivern. Aquests cursos compten amb finançament de la Unió Europea i la seua gestió per part de la Xarxa Vives ha estat posada com a cas de bones pràctiques per part de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) del Ministeri d’Educació espanyol, a les Jornades de mobilitat Erasmus que van tenir lloc a Valladolid el mes de juny passat.