Avança el programa de cooperació de la Xarxa amb les universitats públiques de Moçambic

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.-30/10/2012.- La nova línia de cooperació interuniversitària de la Xarxa Vives per a l’enfortiment institucional de les universitats públiques de Moçambic comença a concretar-se. Després de la ronda de reunions preparatòries amb universitats de la Xarxa, al mes de març, professors de les universitats de la regió Vives, com Laureano Esteller, de la Universitat Rovira i Virgili, han mantingut reunions a Moçambic sobre el Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica (PCI).  En aquest sentit, recentment Moçambic TV va emetre un breu reportatge amb entrevistes a Lourenço Magaia, director de Planificació, Cooperació i Desenvolupament Institucional de la Universidade Zambeze i a Esteller mateix.

L’objectiu d’aquesta acció és contribuir a l’enfortiment institucional del sistema públic d’educació superior de Moçambic mitjançant la creació en el futur proper d’una o diverses accions integrades d’enfortiment institucional de les principals universitats públiques del país: la Universidade Zambeze al centre del país, la Universidade Lúrio al nord, i les universitats Eduardo Mondlane i Pedagógica, presents ambdues a tot el país.

Aquesta acció preparatòria s’ha dissenyat amb les contribucions d’equips docents i investigadors que provenen de 10 universitats distintes (Barcelona, Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida, Jaume I, Politècnica de Catalunya, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València i Vic). Cadascuna de les universitats participants ha aportat al programa les persones disponibles en la seua institució amb capacitats, voluntat, experiència i disponibilitat per respondre a les demandes i a les necessitats expressades per les universitats públiques moçambiqueses en un viatge de prospecció que representants de la Xarxa van realitzar al mes de febrer de 2011.

En concret, per a l’enfortiment en l’àmbit de les ciències de la salut i l’esport, han aportat propostes equips de la UB, la UdG, la UdL, la URL i la UVic. En l’àmbit del desenvolupament sostenible, tant econòmic com des d’un punt de vista mediambiental, han aportat propostes equips de la UAB (per al foment de les capacitats emprenedores i de les relacions entre la universitat i la empresa), de la UV (per al foment del turisme sostenible, amb un clar enfocament de gènere), de la UB (per al anàlisi dels principals problemes mediambientals als quals s’enfronta el país), de la URV (per a abordar els problemes de la contaminació de l’aigua i dels sòls, derivada de les indústries extractives i del cultiu del tabac), i de l’UJI (per a enfortir les capacitats del país per a promoure una gestió eficient i sostenible de l’aigua, i per a millorar-ne la seguretat alimentària). Altres aspectes destacats de la proposta de la Xarxa al sistema públic d’educació superior moçambiquès són la inclusió social (activitat física i salut per a persones amb capacitats diferents, a proposta de la URL), i la governança democràtica i la promoció dels drets humans (a proposta de la UB).

Totes les accions proposades pretenen incidir en aspectes transversals d’importància cabdal per al desenvolupament del país, com per exemple la inclusió social, la lluita contra la pobresa, la governança democràtica, el gènere (la lluita contra la discriminació de la dona en el seu accés a l’educació superior, entre d’altres qüestions), la sostenibilitat mediambiental, o la promoció dels drets humans.

Aquesta acció preparatòria respon a la voluntat de la Comissió Permanent de la Xarxa, la qual va prendre la decisió el juliol de 2010 d’iniciar un nou programa de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) amb les universitats públiques de Moçambic, el qual va iniciar-se amb un primer viatge de prospecció al país realitzat el febrer de 2011. Aquesta acció preparatòria suposa per tant l’inici d’un ampli programa de CUD de la Xarxa que s’anirà construint amb el temps amb la suma d’una o de diverses accions integrades d’enfortiment institucional, assistència tècnica directa al Ministeri d’Educació moçambiquès, i altres possibles projectes, tant d’universitat a universitat com en xarxa, i tant per a l’enfortiment de la docència, com de la recerca i la transferència de coneixement a la societat des del sistema públic de educació superior de Moçambic. Aquest nou programa de cooperació interuniversitària constituirà l’eix central i prioritari de l’acció de la Xarxa en l’àmbit de la CUD els propers anys.