L’ús social del català creix a Andorra

El Govern d’Andorra publica l’estudi «Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual i evolució (1995-2009)» que mostra que s’ha frenat la tendència negativa en l’ús del català -reflectida a l’estudi de 2004- i constata una evolució ascendent.