Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)

andres

Informe executiu. Via Universitària 20-22
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

Aquesta publicació recull els principals resultats de l’enquesta Via Universitària (2020-2022), presentats de manera més detallada en l’Informe General de resultats. Forma part de la col·lecció Política Universitària de la Xarxa Vives.

Via Universitària és un estudi que té com a objectiu conèixer les condicions de vida dels estudiants, les seues formes d'estudiar, la seua vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seues expectatives, valors i creences en relació a l'educació superior.

Aquesta tercera edició es duu a terme entre els anys 2020 i 2022 i ha enquestat a gairebé 50.000 estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives.

El context d’aquesta tercera edició és singular, atès que se situa al primer quadrimestre del curs 20-21, és a dir, un període on l’activitat universitària es va veure molt condicionada per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia. Per això l’informe conté una informació de gran valor atès que prové directament de l’experiència, les vivències i la percepció dels estudiants durant la situació d’emergència viscuda arran de la pandèmia de COVID-19.

Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2020-2022 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i  l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Published:
Tipus d'obra:
Temes: