La regió Vives es consolida com a referent en els Campus d’Excel·lència Internacional

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 31/10/2011.- La major part de les universitats de la regió Vives han rebut durant els darrers 3 anys un reconeixement molt significatiu, a través de la concesió de la qualificació com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) per part del Ministeri d’Educació espanyol. Un total de 14 universitats de la Xarxa han vist seleccionats els seus projectes entre l’any 2009 i l’actualitat.

L’any 2011 ha arribat la darrera bona notícia en aquest àmbit, en ser seleccionat com a CEI el projecte Hàbitat 5U, impulsat per les universitats de València, Politècnica de València, Alacant, Jaume I i Miguel Hernández d’Elx. A més, han rebut el segell de Campus d’Excel·lència d’àmbit regional europeu el Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua -amb la participació de les universitats de les Illes Balears i Girona– i l’Aristos Campus Mundus -en què hi participa la Universitat Ramon Llull.

Pel que fa a l’exercici de 2010, 6 projectes impulsats per les universitats dels territoris de parla catalana ja van rebre el segell corresponent a CEI. En concret, van ser Campus Energia, de la Universitat Politècnica de Catalunya; el Campus UPF Icària Internacional de la Universitat Pompeu Fabra; el Health UB Campus (HUBc), de la Universitat de Barcelona; el VLC Campus -de la UV i la UPV- i el Campus Iberus, en el qual participa la Universitat de Lleida. D’altra banda, el CEI Catalunya Sud de la Universitat Rovira i Virgili va obtenir el reconeixement en la categoria de CEI d’àmbit regional europeu.

Finalment, val a dir que els pioners d’aquest camí van ser l’any 2009 el Campus de la Diagonal-Portal del Coneixement, que van presentar conjuntament la UB i la UPC; i el UAB CEI de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també s’ha vist reforçat en la convocatòria de 2011.