Enginyeries Agràries: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Coberta Enginyeries agraries_CAT
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

A pesar que les carreres d’agronomia solen estar etiquetades com a carreres masculines, la realitat antropològica demostra que les dones han sigut històricament la columna vertebral de l’agricultura, i han exercit un paper vital en la producció agrícola, la gestió, la conservació de les llavors, les activitats posteriors a la collita i la transformació de les matèries primeres, incrementant el valor de la producció primària (Burton i White, 1984).

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Enginyeries Agràries ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten desmasculinitzar aquest àmbit i visibilitzar els models femenins per potenciar l’accés de les dones als estudis de grau.

Autora: María Dolores Raigón Jiménez (Universitat Politècnica de València)
Editorial i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2022
ISBN: 978-84-09-44326-0

Aquesta obra ha estat editada amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya

Published:
Tipus d'obra:
Temes: