Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

Book Cover: Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

Els estudis tradicionals en l’àmbit de la psicologia han contemplat mostres amb poca representació de dones, fet que ha provocat una generalització esbiaixada dels resultats obtinguts al conjunt de la població. De fet, aquest biaix de gènere s’ha emprat al llarg dels anys per justificar la inferioritat de les dones.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Psicologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten comprendre la complexitat social, cultural i política del món actual.

Autores: Esperanza Bosch Fiol i Salud Mantero Heredia (Universitat de les Illes Balears)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05895-2
DL: CS 1048-2018

Aquesta guia també està disponible en castellà, anglés i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: