Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

Al món de l'Arquitectura existeix la necessitat de posar en valor la diversitat en un sentit ampli: en destacar el treball fet per les arquitectes; en projectar i planificacar espais que responguen a les necessitats de diferent sexe, identitat, generació, capacitats i recursos; en visibilitzar les diferents maneres d'exercir la professió, considerades tradicionalment com a "menors" (com ara el comissariat d'exposicions o el paisagisme); i en promocionar les dones com a promotores, constructores i usuàries.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d'Arquitectura ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten enriquir el relat construït al voltant de la disciplina i reflexionar sobre el sexisme en la docència i investigació, així com en la pràctica professional.

Autoria: M. Elia Gutiérrez-Mozo, Ana Gilsanz-Díaz, Carlos Barberá-Pastor i José Parra-Martínez (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17946-6

Aquesta guia també està disponible en castellà, anglés i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: