Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

Book Cover: Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

De mestres, pedagogs i pedagogues i educadors i educadores socials és reconéixer i combatre les desigualtats.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Educació i Pedagogia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per aprendre a interpretar les implicacions del sistema sexe-gènere en educació i incloure la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

Autora: Montserrat Rifà Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05887-7
DL: CS 1053-2018

Aquesta guia també està disponible en anglés, castellà i gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: