Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

Book Cover: Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

La falta d’incorporació de la perspectiva de gènere en la història ha suposat tradicionalment una mirada esbiaixada al passat, on l’interés historiogràfic s’ha centrat en les experiències masculines. Com a conseqüència, el relat convencional del passat és incomplet i poc ajustat a la realitat històrica.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Història ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten mirar al passat per conèixer el present de forma crítica i caminar cap a una societat més igualitària, pacífica i inclusiva en el futur.

Autora: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05893-8
DL: CS 1033-2018

Aquesta guia també està disponible en castellà, anglés i gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: