Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

La falta d’incorporació de la perspectiva de gènere en la història ha suposat tradicionalment una mirada esbiaixada al passat, on l’interés historiogràfic s’ha centrat en les experiències masculines. Com a conseqüència, el relat convencional del passat és incomplet i poc ajustat a la realitat històrica.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Història ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten mirar al passat per conèixer el present de forma crítica i caminar cap a una societat més igualitària, pacífica i inclusiva en el futur.

Autora: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05893-8
DL: CS 1033-2018

Published:
Tipus d'obra:
Temes: