Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

Book Cover: Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

A l’estat espanyol les dones són majoria entre l’alumnat universitari, però continuen sent una minoria en les carreres cientificotècniques.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Física ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per visibilitzar les científiques i eliminar la visió androcèntrica que predomina en la ciència i, en particular, en l’àmbit de la física.

Autora: Encina Calvo Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05890-7
DL: CS 1044-2018

Aquesta guia també està disponible en castellà, anglés i gallec

Published:
Tipus d'obra:
Temes: