Geografia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Geografia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere Fb
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

Durant molts segles la meitat de la humanitat ha estat ignorada com a objecte d’estudi en geografia, ja que s’ha considerat tradicionalment la societat com un conjunt neutre, asexuat i homogeni, sense plantejar les profundes diferències que hi ha entre homes i dones en la utilització de l’espai.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Geografia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta amb què revertir l’androcentrisme i incloure la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

Autores: Maria Prats Ferret i Mireia Baylina Ferré (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editorial i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2022
ISBN: 978-84-09-44325-3

Aquesta obra ha estat editada amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya

Published:
Tipus d'obra:
Temes: