Història de l’art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

Book Cover: Història de l'art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

En l’actualitat, ni la producció artística feta per dones ni la història de l’art feminista formen part de la majoria de currículums acadèmics i plans d’estudis d’Història de l’art. Així mateix, la manca d’anàlisi crítica de la representació de les dones al llarg de la història de les imatges condueix a la repetició d’estereotips.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva d’Història de l’art ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permetran incorporar en les noves generacions la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

Autora: M. Lluïsa Faxedas Brujats (Universitat de Girona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05892-1
DL: CS 1055-2018

Aquesta guia també està disponible en castellà, anglés i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: