Història de l’art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

En l’actualitat, ni la producció artística feta per dones ni la història de l’art feminista formen part de la majoria de currículums acadèmics i plans d’estudis d’Història de l’art. Així mateix, la manca d’anàlisi crítica de la representació de les dones al llarg de la història de les imatges condueix a la repetició d’estereotips.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva d’Història de l’art ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permetran incorporar en les noves generacions la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

Autora: M. Lluïsa Faxedas Brujats (Universitat de Girona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05892-1
DL: CS 1055-2018

Published:
Tipus d'obra:
Temes: