Antropologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Antropologia: Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

La ruptura amb la identificació sexe/gènere, amb el binarisme de gènere, amb la dualitat sexual i amb l'heteronormativitat són el punt de partida d'aquesta guia d'Antropologia que esdevé una proposta d'acció formativa sensible al gènere.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d'Antropologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten deconstruir els possibles biaixos de gènere que de forma vetllada introdueix la docència universitària, i transformar les relacions i desigualtats de gènere.

Autor: Jordi Roca Girona (Universitat Rovira i Virgili)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17859-9

Aquesta guia també està disponible en castellà, anglés i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: