Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

Book Cover: Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

En el camp de la reflexió filosòfica la concepció patriarcal de l’ésser humà ha implicat una visió esbiaixada d’allò que som com humans, del què és la realitat i el coneixement.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Filosofia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que faciliten als professors ensenyar a l’aula a reconèixer i apoderar els coneixements filosòfics que duguen a una comprensió de l’esser humà completa i diversa.

Autora: Sonia Reverter-Bañón (Universitat Jaume I)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05889-1
DL: CS 1051-2018

Esta guia també està disponible en anglés, castellà i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: