Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

En el camp de la reflexió filosòfica la concepció patriarcal de l’ésser humà ha implicat una visió esbiaixada d’allò que som com humans, del què és la realitat i el coneixement.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Filosofia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que faciliten als professors ensenyar a l’aula a reconèixer i apoderar els coneixements filosòfics que duguen a una comprensió de l’esser humà completa i diversa.

Autora: Sonia Reverter-Bañón (Universitat Jaume I)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05889-1
DL: CS 1051-2018

Published:
Tipus d'obra:
Temes: