Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

admin

Book Cover: Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

La sociologia ha construït una cosmovisió del món en masculí que comporta una interpretació esbiaixada de la realitat social. Per la seua banda, l’economia tradicional ha invisibilitzat la dependència que té l’esfera mercantil de l’esfera domèstica. I en l’àmbit de les ciències polítiques, trobem també molts biaixos de gènere en conceptes bàsics com els de justícia, igualtat o ciutadania.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Sociologia, Economia i Ciència Política ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per contribuir a una major igualtat entre dones i homes en l’àmbit de la docència, la transferència de coneixement i la recerca en aquestes disciplines.

Autores: Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero Beltrán (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05896-9
DL: CS 1049-2018

Aquesta guia també està disponible en anglès, castellà i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: