Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Coberta Esport_CAT
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

La formació de les noves generacions de professionals de l’activitat física, l’educació física i l’esport des de la perspectiva de gènere és imprescindible per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en el món de l’esport, i afavorir la construcció d’una societat més justa des de la nostra àrea professional, acadèmica i científica.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten trencar amb els estereotips de gènere i reescriure les regles del joc.

Autores: Pedrona Serra Payeras i Susanna Soler Prat (INEF Barcelona)
Editorial i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2022
ISBN: 978-84-09-44328-4

Aquesta obra ha estat editada amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya

Published:
Tipus d'obra:
Temes: