Museologia i Museografia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Museologia
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

Els museus van anar conformant-se a partir dels interessos i d’experiències masculines, tant pel que fa als conceptes, la selecció dels artefactes a conservar, com del relat construït a través de les exhibicions o la didàctica museístic, però que també ha afectat a l’organització del treball, provocant que l’experiència, els espais i els treballs assignats a les dones hagen estat tradicionalment menystinguts i que les contribucions de les dones hagen estat invisibilitzades.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Museologia i Museografia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permetran incorporar en les noves generacions la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

Autora: Ester Alba Pagán (Universitat de València)
Editorial i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2022
ISBN: 978-84-09-44327-7

Aquesta guia també està disponible en castellà i en anglés.

Aquesta obra ha estat editada amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya

Published:
Tipus d'obra:
Temes: