Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

andres

Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Formen part de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere :

Les Ciències de la Salut tenen com a patró de referència el cos i el sexe dels homes, fet que origina que la salut de les dones es trobe en una situació desigual. 

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d'Infermeria ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que actuen de guia per atendre els riscos i problemes de salut derivats dels rols i estereotips de gènere.

Autores: M. Assumpta Rigol Cuadra i Dolors Rodríguez Martín  (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17942-8

Aquesta guia també està disponible en anglès, castellà i en gallec.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: