Física

Autora: Encina Calvo Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05890-7
DL: CS 1044-2018

Descripció:
A l’estat espanyol les dones són majoria entre l’alumnat universitari, però continuen sent una minoria en les carreres cientificotècniques.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Física ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per visibilitzar les científiques i eliminar la visió androcèntrica que predomina en la ciència i, en particular, en l’àmbit de la física.

Descarregar
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular