Filologia i Lingüística

Autora: Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05888-4
DL: CS 1043-2018

Descripció:
En l’àmbit de la filologia i de la lingüística el gènere s’ha treballat gairebé únicament des d’una perspectiva gramatical, sense tenir en compte que les relacions entre el codi o sistema lingüístic i allò que el codi representa són arbitràries.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Filologia i Lingüística ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten reflexionar i qüestionar regles i significats que ignoren, invisibilitzen o menystenen les dones.

Descarregar
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular