Publicacions per defecte

Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Multimèdia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Nutrició Humana i Dietètica
Nutrició Humana i Dietètica: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Biologia
Biologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Coberta Informe PU12 sobre l'impacte social en l'estudiantat
Formació universitària sènior. Informe sobre l'impacte social en l'estudiantat
Coberta Informe PU9. Usos lingüístics
La regulació dels usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta Informe PU8. Tesi
La llengua de les tesis doctorals defensades a l'espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta PU7. Recerca
Informe sobre la publicació de la recerca en català. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta PU6 Intercomprensió
Intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Carta d'Universitats i Cultura
Carta d'Universitats i Cultura. El compromís de la Xarxa Vives amb la dimensió cultural de les universitats
Guide of Communication to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Communication to mainstreaming gender in university teaching
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Arquitectura
Arquitectura: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Derecho y Criminología
Derecho y Criminología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Medicina
Medicina: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Historia
Historia: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Antropología
Antropología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Anthropology_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Anthropology  to mainstreaming gender in university teaching
Comunicación_guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Comunicación: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Física_guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Física: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Physics to mainstreaming gender in university teaching
Law and criminology_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Law and Criminology to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Guide of Medicine to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Medicine to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Guide of History to mainstreaming gender in university teaching
Guide of History to mainstreaming gender in university teaching
Computer Science_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Computer Science to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Guide of Architecture to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Architecture to mainstreaming gender in university teaching
Psychology. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Psychology to mainstreaming gender in university teaching
Philology and Linguistics. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Philology and Linguistics to mainstreaming gender in university teaching
History of Art. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of History of Art to mainstreaming gender in university teaching
Sociología, Economía y Ciencia Política. Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Sociología, Economía y Ciencia Política: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Historia del Arte: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Historia del Arte: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Psicología.Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Psicología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Filosofía: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filosofía: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filología y Lingüística.Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filología y Lingüística: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Enfermería: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Enfermería: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Ingeniería Industrial. Guías para una docència universitaria con perspectiva de género
Ingeniería Industrial: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemáticas: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemáticas: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemàtiques: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Matemàtiques: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Enginyeria Industrial: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Enginyeria Industrial: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Antropologia: Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Antropologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats
Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats
El biaix de gènere en les universitats (2019)
El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)
Book Cover: Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Book Cover: Ciències de la Computació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Ciències de la Computació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Dret i Criminologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Dret i Criminologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Filologia i Lingüística: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Filologia i Lingüística: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Història de l'art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Història de l'art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Medicina: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Medicina: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Book Cover: Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris
Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris
Book Cover: La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
Protocol assetjament
Document de Treball per a l'elaboració del Protocol davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual a les universitats
Book Cover: Diccionari Biogràfic de Dones
Diccionari Biogràfic de Dones
Nomenclatura gestió universitària
Nomenclatura de gestió universitària
Diccionari de dubtes de català oral
Diccionari de dubtes del català oral – DDCOR
Book Cover: Pla de política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats
Pla de política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats
Book Cover: Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès
Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès
Book Cover: Multidiccionari
Multidiccionari
Book Cover: Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general
Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general
Book Cover: Recursos de terminologia
Recursos de terminologia