Publicacions per defecte

Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Guide of Architecture to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Architecture to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Enginyeria Industrial: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Enginyeria Industrial: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Ingeniería Industrial. Guías para una docència universitaria con perspectiva de género
Ingeniería Industrial: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Enfermería: Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género
Enfermería: Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemàtiques: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Matemàtiques: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Matemáticas: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemáticas: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Antropologia: Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Antropologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Sociología, Economía y Ciencia Política. Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Sociología, Economía y Ciencia Política: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Psicología.Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Psicología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Psychology. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Psychology to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Medicina: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Medicina: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Guide of Medicine to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Medicine to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Dret i Criminologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Dret i Criminologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Law and criminology_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Law and Criminology to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Guide of History to mainstreaming gender in university teaching
Guide of History to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Història de l'art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Història de l'art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Historia del arte: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Historia del arte: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
History of Art. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of History of Art to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Filosofía: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filosofía: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Filologia i Lingüística: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Filologia i Lingüística: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Filología y Lingüística.Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filología i Lingüística: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Philology and Linguistics. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Philology and Linguistics to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Ciències de la Computació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Ciències de la Computació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Computer Science_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Computer Science to mainstreaming gender in university teaching
El biaix de gènere en les universitats (2019)
El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)
Book Cover: Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general
Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general
Book Cover: Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris
Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris
Book Cover: Diccionari Biogràfic de Dones
Diccionari Biogràfic de Dones
Diccionari de dubtes de català oral
Diccionari de dubtes del català oral – DDCOR
Protocol assetjament
Document de Treball per a l'elaboració del Protocol davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual a les universitats
Book Cover: La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
Book Cover: Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Book Cover: Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès
Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès
Book Cover: Multidiccionari
Multidiccionari
Nomenclatura gestió universitària
Nomenclatura de gestió universitària
Book Cover: Pla de política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats
Pla de política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats
Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats
Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats
Book Cover: Recursos de terminologia
Recursos de terminologia
Book Cover: Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Book Cover: Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Book Cover: Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)